Luxury Yachts | Superyachts Yachts | Bilgin Yachts

PROCESSING THE PERSONAL DATA OF CANDIDATE EMPLOYEES TÜRKÇE

VIEW IN ENGLISH

BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET

LİMİTED ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİ KORUMA KANUNU KAPSAMINDA

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin korunması, BİLGİN YATÇILIK VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin (“Bilgin Yatçılık” veya “Şirket”) Şirketimizin Kurumsal anlamda önem verdiği Değerler arasındadır.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 20.Maddesine göre, tüm gerçek kişiler, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, “Bilgin Yatçılık” bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

 

  1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Metin”), Veri Sorumlusu sıfatıyla Bilgin Yatçılık ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Limited Şirketi (“Bilgin Yatçılık”) veya (“Şirket”) , çalışan adaylarının (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”)   10.maddesi uyarınca ilgili kişiyi aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Şirketimiz çalışan adayı olmanız nedeniyle Şirketimize bildirdiğiniz kişisel verileriniz şirket tarafından  “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen ilkelere uygun olarak;  aşağıdaki amaç kapsamında işlenmektedir.

  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi

Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili kişiden ayrıca izin alınacaktır.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

İşlediğimiz kişisel veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Kişisel Verinin İçeriği

 

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Sürücü Lisans Bilgisi, Medeni Hali, Fotoğraf

 

İletişim Verisi

Telefon Numarası, Adres Bilgisi, E-posta adresi

 

Mesleki Deneyim

Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Önceki İşyeri, Mesleki Deneyim, Referans Bilgiler

 

Özlük

Özgeçmiş Bilgileri

 

Diğer

Askerlik Bilgisi, Diğer Verileri

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kanuna uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. madde de belirtilen amaçlarla iş ortaklarına, iştiraklere ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere, topluluk şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Aktarılan kişisel verileriniz Kanun’un 8. maddesinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarım yapılacaktır.

  1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden temin edilen veriler olup, kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile kanunlarda öngörülen nedenlerle fiziksel veya elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebepler nedeniyle işlenmektedir;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
  1. ÇALIŞAN ADAYLARININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR

Kanunun “ilgili kişi” haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Marmara Mahallesi, Ulusum Caddesi No: 28/1 West İstanbul Marina Beylikdüzü  / İstanbul adresine yazılı olarak, noter vasıtasıyla ya da güvenli elektronik posta yoluyla ulaşabilirsiniz ve ayrıca detay çalışan adayı aydınlatma metnine https://www.bilginyacht.com/ ve üretim binamızda bulunan danışmamızdan alabilirisiniz.

RECEIVE OUR NEWSLETTER

close